Projekt nr POIR.02.03.02-22-0006/15 ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: ADR Technology Stanisław Wosiński

Tytuł projektu: „Opracowanie kompozytowego materiału ekranującego pole elektromagnetyczne w wysokich i niskich częstotliwościach”

Celem projektu jest opracowanie materiału kompozytowego przez dodanie modyfikatora, pozwalającego rozszerzyć zakres ekranowania do kilku GHz, co umożliwi efektywne rozwiązanie problemu ochrony człowieka przed działaniem pola elektromagnetycznego o wysokich częstotliwościach. Rozwiązanie to pozwoli dostarczyć na rynek produkty o właściwościach ekranujących pole elektromagnetyczne w niskich i wysokich częstotliwościach, w tym wykorzystywanych przez telefonię komórkową oraz WiFi.

Wartość projektu: 455.100,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 296.000,00 PLN